Om testet


Vad är syftet med testet?

Att erbjuda människor en lättillgänglig möjlighet att själva få en bild av sina alkoholvanor och eventuella risker med hur man dricker.  Ett webbtest, som Alkoholprofilen, ger en första övergripande bild som givetvis inte kan ersätta ett personligt samtal med exempelvis en läkare. Men det resultat man får i webbtestet kan, för den som så vill, tjäna som underlag för fortsatta samtal med någon som kan mer om hur alkohol påverkar den som dricker.

Vem är testet avsett för?

Alkoholprofilen är till för vuxna som dricker alkohol, inte för ungdomar under 18. Både frågorna och hur resultatet räknas fram är anpassade till vuxna. Är man under 18 är det allra bästa att inte dricka alkohol alls, eftersom unga kroppar tar större skada av alkohol än vuxna.

Vilken metod bygger Alkoholprofilen på?

De flesta frågorna motsvarar dem i Världshälsoorganisationens (WHO) test AUDIT som används över hela världen för att bedöma riskabla och skadliga alkoholvanor. Metoden att kartlägga sina egna vanor och få information om vilka risker som finns eller hur man ligger till i jämförelse med andra, har i flera vetenskapliga studier visat sig leda till att de som dricker för mycket minskar sitt drickande.

Var kommer jämförelsesiffrorna från?

Uppgifterna på hur mycket andra dricker, som man kan jämföra sig själv mot, är hämtade från de så kallade Monitor-mätningar som årligen följer hur mycket vi dricker i Sverige.  Sedan 2013 görs mätningarna av Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning, CAN.

Mer information och statistik finns på www.can.se och på www.sorad.su.se som ansvarade för mätningarna före 2013.

Hur många gör testet?

Alkoholprofilen är Sveriges mest använda webbtest för alkoholvanor och varje år görs ungefär 100.000 tester. 

Hur kan svaren i Alkoholprofilen användas för statistik?

Alla svar i Alkoholprofilen är helt anonyma. Det totala antalet svar kan komma att användas av IQ för att ge en bild av alkoholvanor i Sverige baserad på de frågor som finns i testet samt de tre bakgrundsfrågorna; kön, ålder och län.

Vem ansvarar för Alkoholprofilen?

IQ ansvarar för det här testet sedan 2009. (Testet härstammar dock från 2002 då det togs fram av Alkoholkommittén.)

Välkommen till www.iq.se, om du vill veta mer om IQ.