Faktabanken

Här hittar du information om bland annat hur alkoholen påverkar kroppen, om berusning och tolerans, om lågriskkonsumtion och om varningssignaler det är bra att vara uppmärksam på. Om du vill veta mer eller vill prata med någon, så finns det tips om vart du kan vända dig under länken kontakt.

Arv

Forskarna anser att alkoholproblem delvis beror på ärftlighet. Ett sätt att få det bevisat är att göra adoptionsstudier. Inte för att adopterade barn är mer i riskzonen än andra, utan för att man kan se att det biologiska arvet påverkar även om man inte växer upp med sina biologiska föräldrar. Det är alltså vanligare att barn till föräldrar med alkoholproblem blir beroende själva.

Självklart är det inte bara det biologiska arvet som påverkar. Forskarna är överens om att de sociala faktorerna är viktigast.

Men man ärver inte alkoholberoende. Vad forskarna anser är att vissa människor har gener som gör dem mer sårbara för alkohol. Medan vissa kan dricka mycket under lång tid utan att bli beroende är det som om andra ”fastnar” snabbare. Det är själva reaktionen på alkohol som kan tänkas gå i arv. Men även om man har föräldrar eller syskon med alkoholproblem är det inte säkert att man har fått just de generna själv.

Om man har ärftlighet kan man ibland märka det på att man har en medfött hög toleransnivå. Det betyder att man kan dricka mycket alkohol innan man blir full – och har kunnat det ända sedan man började dricka, kanske redan i tonåren. Det kan man läsa mer om under ”Toleransnivå”.

Det finns också forskare som anser att en så kallad familjebild – det vill säga att ha ett flertal mer avlägsna släktingar med alkoholproblem – också kan vara ett tecken på att man har en ärftligt ökad risk.

Forskningen visar också att sambandet är starkast mellan far och son. Men kanske kan det helt enkelt bero på att män i alla tider har druckit mer än kvinnor.

Till toppen

Berusning och tolerans

Berusning räknas det som när man vid samma tillfälle dricker 4 glas eller mer om man är kvinna, och 5 glas eller mer om man är man. Det handlar alltså inte om ifall man känner sig berusad eller inte.

Tolerans är hur mycket alkohol man tål – hur mycket det krävs för att man ska känna sig påverkad. Varje gång man blir berusad höjer man toleransnivån lite grand. Nästa gång man dricker krävs det lite mer alkohol för att man ska känna av det. För varje sådan höjning tar man ett litet, litet steg närmare ett beroende. Var gränsen går är väldigt individuellt. Vissa kan supa i flera år utan att gå över sin personliga beroendegräns. Andra går över gränsen på väldigt kort tid. Vi hittar inte på att det finns många 20-åringar som är beroende av alkohol. De är fler än vad många tror, och för dem har det gått fort.

Eftersom det är så stor skillnad mellan människor är det svårt att jämföra sig med andra när man dricker alkohol. Det kan ju hända att den man jämför sig med är en person som kan bli full varenda helg i åratal innan han eller hon blir beroende. Och att man själv är en som blir beroende fort. Om man vill dricka alkohol utan att höja toleransnivån, ska man dricka lite åt gången och undvika att bli berusad.

Nästan alla människor tål mer alkohol i vuxen ålder än vad de gjorde som tonåringar. Det är inte den toleransökningen vi är ute efter. Vad vi menar är att man som vuxen märker att man tål mer än förut för att man har börjat dricka mer alkohol. De flesta vet ju också att reaktionen på alkohol kan variera från dag till dag. För att man inte har ätit eller för att man har sovit dåligt. Sådana variationer får man också försöka tänka bort.

Det finns människor som har en medfött hög toleransnivå. För att ta reda på om man har det kan man tänka sig tillbaka till när man just hade börjat dricka alkohol. Om man tydligt minns att man inte alls blev lika full som sina kompisar – fast man drack ungefär lika mycket ungefär lika fort – då kan man ha medfött hög toleransnivå, vilket innebär att man börjar på ett sämre utgångsläge än andra. Medan andra skaffar sig förhöjd tolerans över tid är man själv redan där – och då kan vägen till beroende vara ganska kort. Den medfödda toleransen kan hänga ihop med att man har alkoholproblem i familjen. Vill du veta mer om det, läs om Arv här i Faktabanken.

Till toppen

Vad är beroende?

Tyvärr finns det inget enkelt och tydligt svar på den frågan. Det finns ett flertal tecken som kan tyda på att en person har blivit beroende av alkohol.

Ett sätt att bedöma om man är beroende eller inte är att svara på frågor om ”de sju beroendekriterierna.” För att en läkare ska ställa diagnosen alkoholberoende ska man svara ja på tre, men vilka tre som helst, av dessa frågor:

 1. Har du under de senaste 12 månaderna gjort något försök att begränsa ditt drickande men misslyckats?
 2. Har du under de senaste 12 månaderna ägnat mycket tid åt att dricka alkohol, vara berusad eller återhämta dig från berusning?
 3. Har du under de senaste 12 månaderna avstått från att arbeta, ägna dig åt din familj, dina vänner eller viktiga fritidsintressen för att istället dricka alkohol?
 4. Har du under de senaste 12 månaderna fortsatt att dricka, trots vetskap om att det orsakar problem med andra människor eller att det orsakar psykiska besvär eller sjukdom?
 5. Har du under de senaste 12 månaderna märkt att du behöver dricka mycket mer för att bli påverkad än vad du behövde tidigare?
 6. Har du under de senaste 12 månaderna någon gång drabbats av fysiska eller psykiska besvär när du avbröt ditt drickande av alkohol (exempelvis skakningar, illamående eller ångest)?
 7. Har du under de senaste 12 månaderna ibland kommit att dricka mycket mer alkohol än du egentligen hade tänkt dig, eller under en längre tidsperiod än du tänkt dig?
 8. Om du själv eller någon du känner hamnar i riskzonen vill vi att du ska veta att det finns bra hjälp att få. Det finns några exempel på vart du kan vända dig här i Alkoholprofilen, under ”kontakt”.

Till toppen

Kvinnor och män

I det här testet har vi olika gränsvärden för kvinnor och män. Anledningen är att forskare funnit att kvinnor generellt tål mindre alkohol än män.

Det beror först och främst på att kvinnor oftast väger mindre än män och har en mindre andel blod och vatten i kroppen som kan späda ut alkoholen. Det är dessutom så att en viss del av alkoholen försvinner när den passerar magsäcken, hos kvinnor dock bara hälften så mycket som hos män, eftersom kvinnor har mindre av det enzym som bryter ner alkohol i magsäcken. Levern, som är det organ som till största delen bryter ner alkohol, är ofta mindre hos kvinnor. Hormonella skillnader finns också. Kvinnor blir mer påverkade av alkohol före och under menstruationen.

En grov tumregel är att en kvinna som regel tål hälften så mycket alkohol som en man, både om man ser till direkt påverkan och berusning som till hälsorisker på sikt.

Men självklart spelar de individuella skillnaderna in. Det finns ju som bekant stor variation mellan kvinnor och kvinnor och mellan män och män. Om man är stor för att vara kvinna eller liten för att vara man blir skillnaden mellan könen förstås mindre.

Till toppen

Lågriskkonsumtion

Risker med alkohol kan se ut på många olika sätt. Man kan riskera att få huvudvärk, hamna i slagsmål, råka ut för en allvarlig olycka, hamna i fel säng eller bli beroende av alkohol. Om man råkar riktigt illa ut tar alkoholen över hela ens liv på bekostnad av vänner och familj. Men även om det inte går så långt kan mycket elände hända, sådant som aldrig skulle ha hänt om det inte vore för alkoholen.

För de flesta människor är det fullt möjligt att dricka alkohol hela livet utan att få några större problem av det. De flesta riskerna kan nämligen minimeras om man undviker att bli berusad. Det är oftast när man blir berusad som man hamnar i slagsmål eller råkar ut för en olycka. Det är också när man är berusad som man höjer sin toleransnivå och så småningom riskerar att bli beroende av alkohol. Eftersom toleransnivån kan förändras kan du inte lita på om du känner dig berusad eller inte. För att vara säker ska du aldrig dricka mer än 3 glas om du är kvinna eller 4 glas om du är man, vid samma tillfälle.

Det är bättre att sprida ut sitt eventuella drickande än att hälla i sig allt på helgen. Forskning visar att 0–9 glas/vecka för kvinnor och 0–14 glas/vecka för män innebär låg risk för att kroppen ska ta skada – förutsatt att man sprider ut glasen (drygt 1 glas om dagen för kvinnor eller 2 glas om dagen för män).

Men att dricka 1-2 glas om dagen är ingen rekommendation. Om alla vuxna människor gjorde så vore det svårt för barn att få skjuts hem från fotbollsträningar eller få hjälp med läxorna. Och även om man håller sig till ett lågriskdrickande kan det utvecklas till en vana, som kan bli svår att sluta med. Det finns också de av oss som inte klarar av att hålla sig till 1-2 glas om dagen utan smygande börjar dricka mer och mer. Då tar man också genast större risker.

Om man märker att det är svårt att inte dricka över berusningsnivån kan det vara bättre att avstå från alkohol helt. Samma gäller förstås om man trots låg konsumtion mår dåligt av alkoholen på något sätt.

100% riskfritt blir det aldrig att dricka alkohol. Dessutom finns det naturligtvis tillfällen när man inte alls ska dricka alkohol. När man kör bil, är gravid, under 18, äter medicin eller är på jobbet, till exempel.

Många har hört eller läst att måttligt med alkohol till och med kan vara bra för hälsan. Men sanningen är att alkohol har alldeles för många biverkningar för att kunna rekommenderas som hälsosamt. Den skyddande effekten av alkohol är dessutom alldeles för osäker, gäller endast äldre och enbart vid låg konsumtion. För män i 70-årsåldern rör det sig som mest ett glas vin per dag, och mindre än ett halvt glas om dagen för kvinnor i samma ålder. Är du under 40 år får du inga som helst hälsovinster av alkohol.

Till toppen

Hur ändras beteendet?

Det går inte att säga exakt vilken inverkan olika promillehalter har på en enskild individs beteende, eftersom den som druckit mycket och länge har utvecklat en tolerans för alkohol och inte påverkas lika mycket. Tänk på att risken för alkoholrelaterade skador och hälsoproblem inte minskar bara för att man har en högre toleransnivå.

För det stora flertalet genomsnittsdrickare gäller nedanstående effekter vid olika promillehalter:

 • 0,2 promille

  Den första effekten av alkohol märks. Du känner dig varm, avspänd och väl till mods. Din självkritik minskar.

 • 0,5 promille

  Du känner dig upprymd och hämningarna släpper. Dina reflexer blir långsammare och du får minskad precision i dina rörelser. Omdömet börjar grumlas och din förmåga att ta in information försämras.

 • 0,8 promille

  Du börjar bli högljudd och yvig i dina rörelser. Du ser sämre än du brukar. Du är överdrivet självsäker och luktar alkohol.

 • 1,0 promille

  Du sluddrar och är sämre på att kontrollera både muskler och känslor.

 • 1,5 promille

  Det börjar bli svårt att hålla balansen och du kanske ramlar omkull. Räkna med ett känsloutbrott. Och illamående.

 • 2,0 promille

  Du har svårt att gå upprätt. Du ser dubbelt.

 • 3,0 promille

  Du uppfattar inte vad som händer och sker och är på gränsen till medvetslös.

 • 4,0 promille

  Du är medvetslös. Du andas långsamt och riskerar att dö av alkoholförgiftning.

 • Till toppen

Alkohol och tonåringar

Det här testet riktar sig bara till vuxna, över 18 år, som dricker alkohol. Om du är yngre och har gjort testet kan du inte lita på svaret, för det vänder sig till vuxna som till exempel har en annan toleransnivå än du.

Det finns goda anledningar till varför lagen sätter en åldersgräns vid 18 år för att dricka alkohol, nämligen att ungdomar löper högre risk än vuxna att ta skada, både i nuläget och senare i livet. Riskerna för ungdomar är högre både fysiskt och socialt.

Om du vill veta mer om tonåringar och alkohol, så finns mycket att läsa på www.tonarsparloren.se

Till toppen

Att dricka mindre

Varför skära ner?

Att skära ner på drickandet är något av det klokaste man kan göra för att skydda sin hälsa. Det ger bättre självkänsla, bättre kondition och mer självkontroll. Man slipper onödiga gräl med vänner, dagen-efter-ångest och jobbiga baksmällor. Man blir bättre på jobbet, får större koncentrationsförmåga och lättare att sova. Man kommer inte att vara så trött på dagarna och man får bättre hy.

Risken för att få leversjukdomar, högt blodtryck, slaganfall och cancer kommer att minska – precis som risken att råka ut för en olycka eller att få problem i familjen. Man får större glädje i sexlivet, större möjligheter att lyckas skaffa barn, större chanser att föda ett friskt barn. Risken för övervikt minskar och man får mer pengar över.

12 sätt att dricka mindre

 1. Skriv dagbok

  Det hjälper dig att kontrollera drickandet och hålla dig till målet. Du kommer att se vid vilka situationer du dricker mer och kan lättare undvika dom.
 2. Håll dig till målet

  Räkna fram en rimlig veckogräns och håll dig till den. Det är också bra att sätta upp ett mål för särskilda tillfällen, fester eller restaurangbesök till exempel.
 3. Berätta

  Tala om för din omgivning att du håller på att skära ner. De kan hjälpa till istället för att tjata på att du ska dricka.
 4. Se upp hemma

  De flesta människor tar större glas hemma än när de går ut, särskilt på fester. Försök att hitta andra metoder för avkoppling, så att du inte dricker det första du gör när du kommer hem.
 5. Köp hem alkoholfria alternativ

  Pröva dig fram till något du verkligen gillar, exempelvis alkoholfri öl, cider eller läsk.
 6. Säg nej

  Låt ingen övertala dig att dricka mer än vad du själv har bestämt. Det är enerverande med folk som håller på och hetsar en till att dricka alkohol, men man kan ju alltid välja att dricka färre glas eller lättare drycker än andra.
 7. Låt inte någon annan fylla på ditt glas

  Du får bättre kontroll om du häller upp själv. Du kan dricka långsamt eller välja alkoholfria alternativ.
 8. Dra ner på takten

  Smutta på glaset, sätt ner det mellan smuttarna eller välj mindre glas. Ta en liten starköl istället för en stor. Undvik extra starka märken. Drick varannan vatten eller något annat alkoholfritt. Eller välj drinkar med lägre alkoholhalt.
 9. Hitta på något annat att göra

  Gör gärna en lista på alternativa aktiviteter. Jogging, simning, bio eller ett projekt du länge drömt om.
 10. Ta vita dagar minst ett par gånger i veckan

 11. Belöna dig själv

  Håll reda på dina framsteg. Ge dig själv en dunk i ryggen när du förtjänar det. Att dra ner kräver viljestyrka och självkontroll, du har rätt att vara stolt över dig själv när du har lyckats.
 12. Tänk positivt

  Kom ihåg alla positiva skäl för att dricka mindre. Om du verkligen har bestämt dig kommer du också att lyckas.

Om det blir jobbigt

Det är inte alltid lätt att ändra på hur man dricker. Så småningom skaffar du dig ett nytt sätt att dricka, men det kanske tar tid. Det finns många sätt att skära ner på sitt drickande. Du kan behöva experimentera en del för att hitta ett sätt som passar för dig. Om ditt första försök inte fungerar, se det som en erfarenhet och pröva något annat i stället.

 • Påminn dig själv om varför du från början ville skära ner.
 • Be om hjälp av en vän, familjemedlem eller läkare.
 • Kom ihåg de dagar då du har varit framgångsrik, exempelvis de gånger då du bestämde dig för att göra något annat istället för att gå på krogen.
 • Kan du göra det en gång kan du göra det flera gånger!

Mer information

För att få mer rådgivning om alkohol kan du vända dig till din läkare på vårdcentralen eller ta kontakt med närmaste alkoholmottagning. Det finns fler exempel på vart du kan vända dig här i Alkoholprofilen, under ”kontakt”.

Till toppen

Alkohol och trafik

Vad säger lagen om rattfylla?

Med ”rattfylleri” menas att man kör något motorfordon med minst 0,2 promille i blodet. Det kallas också rattfylleri om det finns narkotiska ämnen i blodet eller om man helt enkelt är så påverkad av alkohol eller något annat så att man inte kan köra på ett betryggande sätt. Straffet är böter eller fängelse i högst 6 månader. Dessutom dras körkortet in i 1–12 månader.

Om man döms för ”grovt rattfylleri” kan straffet bli fängelse i högst 2 år och körkortet kan återkallas i 12–36 månader. Då har man kört motorfordon med minst 1,0 promille i blodet eller varit avsevärt påverkad eller kört på ett sätt som har inneburit påtaglig fara för trafiksäkerheten. Med motorfordon menas bil, moped, motorcykel, snöskoter eller andra terrängfordon.

Samma lag gäller även på sjön

Gränserna för sjöfylleri och grovt sjöfylleri är desamma som för motorfordon – 0,2 respektive 1,0 promille alkohol i blodet. Även en person som till exempel navigerar ombord kan ställas till ansvar, alltså inte bara den som kör båten. Sjöfylleri ger böter eller fängelse i högst sex månader. Grovt sjöfylleri kan ge fängelse i högst två år.

Hur påverkas man i trafiken?

Alkoholen dämpar hämningar, sätter ner omdömet och minskar självkritiken. Det kan leda till att en person som mycket väl känner till att alkohol och bilkörning inte hör ihop, kan få för sig att köra fastän han eller hon har druckit.

Alkoholen har dessutom direkta effekter på prestationsförmågan, vilket gör att risken för olyckor ökar redan vid låga promillehalter:

 1. Synen

  När alkoholhalten i blodet ökar, minskar förmågan till samarbete mellan de båda ögonen. Det leder till sämre förmåga att bedöma avstånd. När man blir riktigt full kommer dubbelseendet. I mörker är effekterna mest påtagliga. Redan vid mycket låga promillenivåer ökar bländningskänsligheten och det tar längre tid att återfå mörkerseendet.

 2. Reaktionsförmågan

  Särskilt i situationer som är komplexa och där man snabbt måste välja åtgärd förlängs reaktionstiden även vid låga promillehalter.

 3. Koordinationen

  Det centrala nervsystemet bedövas av alkoholen och därför blir samspelet mellan muskler och nerver sämre. Det blir svårare att göra mjuka precisa åtgärder.

 4. Uppmärksamheten

  Hjärnan klarar inte av att hålla reda på lika mycket information, vilket leder till att man inte klarar att ta in information från ett lika stort synfält som när man är nykter. Effekten blir att man kör som i en tunnel. Man missar helt enkelt väsentlig information.

 5. Tröttheten

  Alkoholen har en dämpande effekt på kroppen även om man kan känna sig stimulerad. Man märker inte att tröttheten smyger sig på.

Bäst är att avstå helt

I praktiska körförsök har man visat att en förares förmåga att klara situationer som kräver plötsliga undanmanövrar är klart försämrad redan vid så låga nivåer som 0,2 promille. Bäst är alltså att ta det säkra före det osäkra och avstå helt från alkohol om man köra ett motorfordon eller en båt.

Dagen efter

Förmågan att köra bil kan vara rejält nedsatt även dagen efter. Försök har visat att körförmågan varit hela 20 procent sämre även när försökspersonerna varken haft alkohol kvar i kroppen eller känt sig bakfulla.

Till toppen

Alkohol och graviditet

Många barnmorskor berättar att gravida ofta frågar ”hur mycket de kan dricka utan att skada barnet”. Sanningen är att det inte finns någon garanterat ofarlig mängd och därför är den allmänna rekommendationen till gravida kvinnor att helt avstå från alkohol.

Alkohol passerar från mammans blod till barnet via moderkakan. Koncentrationen av alkohol blir densamma i barnets blod som i mammans. Skillnaden är, att barnets outvecklade organ inte kan bryta ner och oskadliggöra alkoholen så som mammans egen kropp kan.

De skador som kan uppstå hos barnet brukar delas in i tre grupper: tillväxthämningar, hjärnskador och avvikande utseende. Barn som uppvisar symtom från alla tre grupperna har ett så kallat fullt utvecklat fetalt alkoholsyndrom (FAS). Hjärnan utvecklas under hela graviditeten och alkohol skadar de växande nervcellerna. De skador som uppstår på det centrala nervsystemet är svårast.

Det kan naturligtvis inträffa att man druckit alkohol innan man fick veta att man väntar barn. Om det bara handlar om en mindre mängd alkohol vid något enstaka tillfälle är sannolikheten för att det ska skada fostret mycket liten. Om man ändå känner sig orolig kan man kontakta en barnmorskemottagning.

Att dricka mycket alkohol under graviditeten leder så gott som alltid till någon form av skada på barnet. För att barnet ska må bra och utvecklas på bästa sätt måste man sluta med alkohol. Det finns hjälp att få och det är aldrig för sent att sluta dricka.

Om man vill prata om sina alkoholvanor kan man vända sig till en barnmorskemottagning. Man behöver inte vara orolig eller skämmas för att berätta. Barnmorskan är van vid att hantera den här sortens frågor och har till uppgift att ge stöd och informera om allt som rör graviditeten.

Amning

Att dricka alkohol under amningsperioden är i ett avseende mindre farligt för barnet än under graviditeten. Eftersom barnet dricker mjölken istället för att få alkoholen direkt ut i blodet som under graviditeten, blir alkoholen mer utspädd. Det finns dock forskning som visar att barnets sömnmönster förändras.
Vill man vara på den säkra sidan ska man undvika att dricka nära inpå amningen. Alkoholen försvinner nämligen ur bröstmjölken på ungefär tre timmar, då ny mjölk har bildats.

Men det finns andra risker med att dricka alkohol under amningsperioden, för både mammor och pappor: Motoriken och omdömet försämras snabbt av alkohol och varje år drabbas spädbarn av skador som beror på att en förälder har druckit.

Alkohol och barn

Barn, även spädbarn, är mycket känsliga för sinnesintryck. Det skapar en känsla av otrygghet hos dem när föräldrarna beter sig och luktar annorlunda. Alkohol påverkar ju också koncentrationsförmåga och omdöme. Förmågor som bör vara på topp när man har hand om ett litet barn. Om du tänker dricka så att du känner dig påverkad bör du se till att någon annan tar hand om dina små barn. Äldre barn har i intervjuer berättat att de tycker att det är obehagligt när vuxna är berusade. Även om det är vuxna som de känner och som inte har alkoholproblem.

Till toppen

Det sociala livet

För många av oss hör alkohol till när man ska ha trevligt. Inte minst om någon särskild högtid ska firas eller om någon fyller år. Alkohol har social betydelse, löser spänningar och höjer stämningen – så länge man dricker måttligt. Omvänt kan alkohol ställa till med sociala problem. Personer med begynnande alkoholmissbruk har ofta inga problem utåt sett. De har arbete, bostad, familj och barn. Men om man fortsätter att dricka mycket är det ofta bara en tidsfråga innan man får problem med familj och vänner, blir skuldsatt, hamnar i trassel på jobbet eller får svårt att behålla bostaden.

Bilden av en alkoholist är för många människor en ensam, utstött person som sover på en parkbänk. Men faktum är att vissa studier tyder på att personer som är sociala och utåtriktade är de som löper störst risk att få alkoholproblem. Visst finns det människor med psykiska besvär som blir alkoholister. Men det finns också många som först blir alkoholister och sedan blir ensamma och deprimerade som en konsekvens av drickandet.

Alkoholkonsumtion är en av de främsta orsakerna till våld i hemmet, barnmisshandel och splittrade familjer. Och familjeproblem eller skilsmässa drabbar inte bara en person utan alla familjemedlemmar. Hårdast drabbas barnen. De lever i en mycket utsatt situation och har det ofta svårt i både förskola och i skola. Barn till missbrukare löper dessutom större risk än andra att själva utveckla alkohol- eller narkotikamissbruk. Missbruk eller högkonsumtion inom familjen påverkar dessutom föräldraskapet negativt. Förnekande, skuld, skam, oberäknelighet, inkonsekvens och konflikter är begrepp som känns igen av den som lever i en familj där det dricks för mycket alkohol.

Även det måttliga, ”kontinentala” vardagsdrickandet kan få sociala konsekvenser. Vad skulle det till exempel innebära om de flesta vuxna människor skulle dricka 1-2 glas vin om dagen? Vem skulle då hämta barn på fotbollsträningar? Kan man läsa läxor med sina barn, gå på föräldramöte utan att lukta alkohol, låta bli att somna i soffan efter 2 glas vin?

Det sociala trycket – tjatet på att man ska ”vara som folk” och ta några glas – gör ofta att även den dricker, som egentligen inte vill eller inte hade tänkt göra det.

Till toppen

Alkoholen och hälsan

Alkoholen är fysiologiskt sett en drog som påverkar hjärnan och resten av kroppen på flera sätt. I likhet med andra droger, stimulerar den hjärnans belöningscentrum men kan också skada och skapa beroende. Ju mer alkohol man dricker, desto större risker utsätter man sin kropp för – det är inte svårt att inse. Men även små mängder påverkar både i nuet och över längre tid. Dessutom ökar risken för vissa sjukdomar. Ibland påstås det att måttligt med alkohol till och med kan vara bra för hälsan.

Men sanningen är att alkohol har alldeles för många biverkningar för att kunna rekommenderas som medicin. Den skyddande effekten av alkohol är dessutom alldeles för osäker, den gäller endast äldre och enbart vid låg konsumtion. För män i 70-årsåldern rör det sig som mest om ett glas vin per dag, och mindre än ett halvt glas om dagen för kvinnor i samma ålder. Är du under 40 år får du inga som helst hälsovinster av alkohol.

Vad händer i kroppen när man dricker?

När man dricker alkohol frigörs dopamin, en signalsubstans som får nervositet och vissa hämningar att släppa, samtidigt som det verkar rogivande och muskelavslappnande. Alkohol frisätter också endorfiner, ett ämne som liknar morfin och ger känslor av lugn och lycka. Men det är bara ena sidan av saken. Alkohol innebär också en risk för kropp och hälsa och det är bra att känna till åtminstone de viktigaste negativa effekterna.

 1. Hjärnan

  Redan små mängder alkohol gör att du får sämre omdöme, tankeförmåga, minne och reaktionsförmåga. Du sover sämre och känslorna påverkas. Vid mycket hög och långvarig konsumtion krymper hjärnan och du kan drabbas av epileptiska anfall, demens eller andra hjärnsjukdomar.

 2. Hjärtat och kärlen

  Lågt till måttligt alkoholintag har inga uppenbart skadliga effekter på hjärta och kärl, utan kan möjligen skydda. Att dricka stora mängder alkohol medför dock risk för skador. Pulsen och blodtrycket ökar när du dricker alkohol. Risken för hjärtarytmier av olika slag ökar, exempelvis förmaksflimmer. Alkohol kan inte rekommenderas för att förebygga kranskärlssjukdomar.

 3. Levern

  Det är levern som tar den värsta smällen när du dricker. Den är kroppens avgiftningscentral, och det är här huvuddelen av alkoholen förbränns. Dricker man måttligt är risken för skador liten, men dricker man mycket ökar risken för att drabbas av fettlever, gulsot eller skrumplever.

 4. Hormoner och fertilitet

  Hos kvinnor kan halten av manligt könshormon öka vid hög alkoholkonsumtion, samtidigt som halten av kvinnliga könshormoner sjunker. Kvinnor som dricker mycket under lång tid får ofta ett mer maskulint utseende. Hos män är det tvärtom: Testosteronhalten sjunker redan vid en vanlig fylla, och över tiden kan hög alkoholkonsumtion leda till att testiklarna skrumpnar och att kroppen antar mer kvinnliga former. Fertiliteten – både hos kvinnor och hos män – minskar vid hög alkoholkonsumtion.

 5. Sex

  Alkohol tar bort nervositet och spänningar och kan därmed bidra till att öka den sexuella lusten. Men det betyder inte att förmågan ökar. Tvärtom kan alkohol ge impotens, både på kort och lång sikt. Detta beror bland annat på att alkohol minskar halten av testosteron.

 6. Skillnaden mellan kvinnor och män

  Det finns biologiska skäl till att kvinnor bör vara mer försiktiga med alkohol än män. En kvinna tål till exempel en mindre mängd alkohol än vad en man i samma storlek gör. Detta gör att en kvinna som väger lika mycket som en man får högre promille även om de dricker lika mycket.

  Skälet är att kvinnokroppen innehåller mindre vätska som alkoholen kan spädas ut i. Alkohol är vattenlösligt och kvinnor har mer fett och mindre vatten i kroppen än män. Levern, som är det organ som till största delen bryter ner alkoholen, är ofta mindre hos kvinnor.

 7. Sömn

  Exakt hur alkohol påverkar sömnen vet forskarna ännu inte. Det man vet är att alkohol kan underlätta insomnandet eftersom den får oss att slappna av. Men efter en tids användning avtar denna positiva effekt.

  Man vet också att alkoholen försämrar sömnens kvalitet. Det beror på att alkoholen påverkar de delar av hjärnan som styr sömnen. Under en normal natt passerar vi olika stadier av sömndjup. Alkoholen rubbar dessa mekanismer och sömnen blir inte tillräckligt djup.

 8. Prestationsförmåga och idrott

  Oavsett vad du ska göra påverkas din prestationsförmåga om du har druckit alkohol. Både när alkoholen finns i kroppen och när du har förbränt den. Fast exakt hur prestationen påverkas beror på vilken typ av aktivitet det handlar om. Alla vet nog att det inte är lyckat att träna precis när man har druckit. Men även dagen efter bör man undvika hård träning. Alkoholen påverkar muskelcellerna, och alkoholens nedbrytningsprodukter är giftiga.

  Prestationsförmågan är nedsatt (tester har visat att alla resultat blir sämre) och risken att man skadar sig är mycket högre. Har man druckit mycket kan träningen dessutom vara skadlig för hjärtat. Så om man har druckit alkohol motsvarande 2-3 glas vin eller mer, är det bäst att undvika hård träning helt under det dygn som följer.

Till toppen

Varningssignaler

Om du har läst om tolerans här i Faktabanken vet du att det är när man blir full som man höjer sin toleransnivå och så småningom riskerar att bli beroende. Ett enstaka glas höjer inte toleransnivån, men om man blir full ofta kommer man att tåla mer och mer och om det pågår tillräckligt länge blir man troligtvis beroende. Detta kan lömskt nog gå på ett par år för en person och ta ett decennium för någon annan.

Men innan man har utvecklat ett uttalat beroende dyker det upp andra varningssignaler. Små symtom på att man håller på att få alkoholproblem.

Här är exempel på sådana:

 1. Kontrollförlust

  Med detta menas att man förlorar kontrollen över hur mycket man dricker. Ett tydligt exempel är att man har bestämt sig för att gå ut och ta EN öl men står kvar i baren och dricker när stället stänger. Många människor kan ha varit i en liknande situation någon gång i livet. Men att man vid upprepade tillfällen förlorar kontrollen över hur många glas man dricker är en allvarlig varningssignal

 2. Många tankar kretsar kring alkohol

  En annan varningssignal är att en stor del av livet går åt till att planera drickandet. Exempelvis: Man ägnar mycket tid på att fundera på om det kommer att finnas tillräckligt med alkohol på festen eller om man måste ta med sig eget. Man söker sig till sociala evenemang mest för att det förmodligen finns alkohol där. Man tar ofta initiativ till krogrundor, efterfester och efter-jobbet-öl mest för att hitta förevändningar att dricka.

 3. Man tar återställare

  En återställare kan vara allt från en grogg när man vaknar till en mellanöl på en sen söndagsbrunch. Gemensamt för alla återställare är att de lugnar ner darriga baksmällenerver. Om man har utvecklat alkoholism upplever man riktiga skakningar som till och med gör det svårt att hålla i en kaffekopp. Att regelbundet döva abstinens med alkohol är en varningssignal. Oavsett om man har utvecklat beroende eller inte och oavsett vilken form av alkohol man tar till.

 4. Minnesluckor

  En enda minneslucka gör förstås inte att man betraktas som beroende. Men om man vid upprepade tillfällen drabbas av minnesförlust när man har druckit är det signal om att man är på väg i en farlig riktning.

 5. Relationsproblem

  Alkoholens starka påverkan på relationen till familjen, vännerna och kärleken är kanske något av det svåraste en person som missbrukar alkohol upplever. Även ”vanligt” helgfestande kan påverka relationer negativt. Det är exempelvis vanligt att man blir osams med folk, blir svartsjuk eller säger saker man ångrar på grund av att man druckit. Om man måste ägna tid åt att reda upp saker som man har sagt eller gjort när man har varit full – då har alkoholen tagit över ens liv på ett riskabelt sätt.

Till toppen

Hög konsumtion

I Alkoholprofilen delar vi in alla som svarar i olika intervall baserat på hur mycket var och en dricker. Den lägsta nivån är 0–14 glas/vecka för män och 0–9 glas/vecka för kvinnor. Den nivån anses innebära små risker för problem, förutsatt att man sprider ut drickandet och undviker att bli full.

Om man dricker mer än så ökar genast riskerna för problem. Däremot kan man inte säga att 16 glas i veckan leder till vissa problem och 24 glas i veckan till andra problem. Det enda man kan säga är att det inte är någon lågrisknivå längre och att riskerna ökar ju mer man dricker. Exempelvis kan man se ökad risk för vissa cancersjukdomar hos kvinnor som dricker från 20 cl vin om dagen.

Vissa människor är mer sårbara än andra. Det har också betydelse HUR man dricker, även sju glas i veckan kan innebära större eller mindre risk beroende på om man dricker ett om dagen eller alla sju på ett bräde. Den generella regeln är att det är bättre att sprida ut drickandet än att dricka mycket åt gången.

Att dricka mycket alkohol under en enstaka vecka i livet behöver inte leda till några bestående alkoholproblem. De flesta kommer utan skador hem från en veckas hårt charter-supande, om de bara har klarat sig från att råka ut för olyckor på fyllan. Men om man konstant, varje vecka, dricker mer än det vi kallar ”låg nivå” riskerar man faktiskt att bli beroende och att få problem både med hälsan och i relationerna med andra.

Om man som kvinna dricker mer än 25 glas/vecka och som man mer än 35 glas/vecka, då anses man ha en direkt skadlig alkoholkonsumtion. Den leder till att man i princip aldrig är i form att köra bil, att man inte kan klara krävande uppgifter i arbetslivet eller studierna, att man inte kan vara ett föredöme för sina barn om man har några. Dessutom löper man kraftigt ökad risk för olycksfall, medicinska skador, depression, ångest och sömnproblem.

Till toppen