Vanliga frågor


Vad menas med "Måttligt" och "Mycket" i fråga 8 och 9?

Det här kan naturligtvis betyda olika saker i olika situationer och för olika människor.  Utgå från dina egna vanor när du svarar på frågorna 8 och 9.

Med "Mycket" menar vi helt enkelt så som du dricker när du dricker mer än vanligt. Och med "Måttligt" menar vi så mycket som du dricker när du dricker som du oftast brukar göra.

Måste jag fylla i något för både ”Mycket” och ”Måttligt”?

Nej, det är inte nödvändigt. Men du måste svara på minst en av frågorna för att kunna gå vidare i testet.

Hur gör jag om jag bara dricker "Mycket" ett par gånger om året?

Välj själv hur du vill göra. Vill du veta vilka risker det finns med att dricka som du gör en av de månader då du dricker som mest (exempelvis juli), fyller du i hur du dricker ”Mycket” i fråga 8.

Vill du hellre veta hur det är då du dricker ”som vanligt” så väljer du att fylla i hur du dricker ”Måttligt” i fråga 9. Du kan även prova att göra testet två gånger – en gång för hur du dricker Mycket och en gång för hur du dricker Måttligt och se vad skillnaden blir.

Hur ska jag fylla i kalendern i fråga 10?

Det beror på hur du svarat på frågorna 8 och 9, det vill säga hur du dricker ”Mycket” respektive ”Måttligt”.

Om du bara svarat på ”Mycket”, så är det de dagar du dricker så som ska markeras. Och motsvarande gäller förstås för om du bara svarat på ”Måttligt”.

Om du svarat på både ”Mycket” och ”Måttligt”-frågorna, så måste du markera minst en dag för varje alternativ i kalendern.

Klicka på en dag i kalendern, så kan du sedan välja ”Mycket” eller ”Måttligt” för den dagen.

Fortsätt med fler dagar, tills du känner att kalendern stämmer med hur du brukar dricka.

Varför är kalendern för en månad?

Vi har valt att ha en månad snarare än en vecka vilket annars är vanligt i tester. Detta eftersom vi vet att människor ofta dricker olika mycket vid olika tillfällen under en månad.

Ett helt år skulle bli lite för klumpigt att ha i en test. Och dessutom är det svårt att komma ihåg hur mycket man druckit under ett helt år.

Vad menas med ”strödrink” i fråga 11?

Med det menar vi enstaka glas i olika mer vardagliga sammanhang, som exempelvis till middagen eller efter jobbet. Eller när man träffar någon över ett glas.